Zakres

Zakres inwestycji obejmował budowę linii kablowej nN oraz montaż i stawianie słupów oświetleniowych nr 4/1; 6/1; 8/1; 10/1.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 07.11.2011 r. Roboty zostały odebrane w dniu 23.12.2011 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria