Zakres

Zakres inwestycji obejmuje budowę linii kablowej oświetleniowej ok 284 mb wraz z ustawieniem 5 lamp.

Stan realizacji

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 13.08.2013r.Roboty odebrano protokolarnie w dniu 16.09.2013r.

Źródła dofinansowania

Brak