Zakres

Zakres inwestycji obejmował montaż i stawianie latarni ulicznej – 1 szt., oraz montaż szafy SO.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 10.07.2012 r. Roboty zostały odebrane w dniu 13.08.2012 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria