Zakres

Zakres inwestycji obejmował montaż i stawianie latarni ulicznej – 1 szt. oraz montaż szafy oświetleniowej.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 12.09.2012 r. Roboty zostały odebrane w dniu 17.10.2012 r.

Źródła dofinansowania

Brak.