Zakres

Zakres inwestycji obejmował budowę chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 oraz budowę pętli do zawracania z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 i wykonanie drenażu (studnia ściekowa).

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 05.09.2012 r. Roboty zostały odebrane w dniu 10.10.2012 r.

Źródła dofinansowania

Brak.