Zakres

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie placu utwardzonego schodów terenowych oraz stanu "0" pod wiatę rekreacyjną.

Stan realizacji

Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 15.07.2013r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 08.08.2013r.

Źródła dofinansowania

Bark

Galeria