Zakres

Zakres inwestycji obejmował:
a) Projektowane zagospodarowanie terenu:
– plac zabaw
– umocnienia poboczy
– żywopłot
– ogrodzenie
b) Zestawienie powierzchni opracowania o 499,12 m2:
– umocnienia poboczy 54,98 m2
– trawa 120,66 m2
– teren placu zabaw 323,48 m2

Stan realizacji

Umowę o Wykonawcą zawarto w dniu 06.10.2014r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 24.11.2014r.

Źródła dofinansowania

Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Galeria