Zakres

Zakres inwestycji obejmował 5 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 133 mb.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 24.09.2012 r. Roboty zostały odebrane w dniu 04.10.2012 r.

Źródła dofinansowania

Brak.