Zakres

  • krawężniki na ławach betonowych – 60 m
  • wykonanie placu utwardzonego – 187 m2
  • obsianie skarp trawą –  44 m2
  • warsztatowe wykonanie kontenera magazynowego,
  • kontenery hakowe – 2 szt.
  • pojemniki na odpady – 3 szt.
  • termin wykonania do 04.09.2016 r.

Stan realizacji

W dniu 06.07.2016 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 126.690,00 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

rys-245 rys-343rys-477 rys-106rys-104rys-105rys-478