Zakres

  • krawężniki na ławach betonowych – 61 m
  • wykonanie placu utwardzonego – 216 m2
  • nawierzchnia wjazdu – 15 m2
  • obsianie skarp trawą – 52 m2
  • warsztatowe wykonanie kontenera magazynowego,
  • kontenery hakowe – 2 szt.
  • pojemniki na odpady – 3 szt.
  • ogrodzenie panelowe – 57 m
  • termin wykonania do 23.09,2016 r.

Stan realizacji

W dniu 25.07.2016 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 158.670,00 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

rys-102rys-100 rys-093 rys-094 rys-095 rys-096 rys-097 rys-098 rys-099