Zakres

Zakres inwestycji obejmuje budowę ok. 258 mb sieci kanalizacyjnej wraz z 14 przyłączami kanalizacyjnymi(ok. 91 mb długości)

Stan realizacji

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 24.09.2013r.Roboty odebrano protokolarnie w dniu 18.11.2013r.

Źródła dofinansowania

Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

Galeria