Zakres

Zakres inwestycji obejmuje budowę ok. 535 mb sieci wodociągowej oraz 18 szt. sięgaczy wodociągowych (ok. 63 mb).

Stan realizacji

Umowa z wykonawca została podpisana w dniu 10.06.2013r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 23.08.2013r.

Źródła dofinansowania

Brak

Galeria