Zakres

Zadanie dotyczy budowy sieci wodociągowej PE110 L=714 m, oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 mm L=204 m z terminem wykonania do 17.06.2015 r.

Stan realizacji

W dniu 18.05.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 144.710,82 zł brutto

Źródła dofinansowania

Zadanie dofinansowane w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.