Zakres

Zakres inwestycji obejmuje budowę ok. 474 mb sieci wodociągowej oraz 26 szt. sięgaczy wodociągowych (ok.125,5mb).

Stan realizacji

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 10.06.2013r.Roboty odebrano protokolarnie w dniu 02.08.2013r

Źródła dofinansowania

BRAK

Galeria