Zakres

Zakres inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej o długości 1 527 mb i wykonanie 118 przyłączy oraz budowę sieci kanalizacyjnej o długości 2 435 m wraz z 141 przyłączami. Zostanie również wybudowana przepompownia ścieków i tłocznia.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 19.04.2012 r. Roboty zostały odebrane w dniu 08.08.2012 r.

Źródła dofinansowania

Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Dz. 321 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Galeria