Zakres

Zakres inwestycji obejmował wykonanie dwóch odcinków sieci wodociągowej o długości ok. 445,05m wraz z przyłączami do 5 działek. Zamontowano również trzy hydranty nadziemne z zasuwą.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 19.06.2011 r. Roboty zostały odebrane w dniu 25.07.2011 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria