Zakres

Zakres inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej o długości 554 m oraz wykonanie 3 przyłączy wodociągowych.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 14.08.2012 r. Roboty zostały odebrane w dniu 14.09.2012 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria