Zakres

Zakres robót obejmował wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Przetoczyńskiej w Częstkowie na odcinku 135 mb wraz z odgałęzieniami oraz 2 kpl. węzłów hydrantowych.

Stan realizacji

umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 21.10.2014r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 18.12.2014r.

Źródła dofinansowania

Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Galeria