Zakres

Zakres inwestycji obejmuje budowę ok. 463 mb sieci wodociągowej wraz z 20 sięgaczami wodociągowymi (ok. 86 mb długości)

Stan realizacji

Umowa z Wykonawca została zawarta w dniu 30.09.2013r.Roboty odebrano protokolarnie w dniu 28.11.2013r. Usterki usunięto w terminie do dnia 05.12.2013r.

Źródła dofinansowania

Brak

Galeria