Zakres

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 467,55 mb, 3 zasuw żeliwnych kołnierzowych, 3 hydrantów nadziemnych z zasuwą żeliwną kołnierzową oraz 18 przyłączy wodociągowych.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 06.09.2011 r. Roboty zostały odebrane w dniu 11.10.2011 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria