Zakres

Zakres inwestycji obejmuje budowę ok. 7105 mb sieci wodociągowej oraz ok 64 mb sięgaczy wodociągowych

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 13.08.2013r.Roboty odebrano protokolarnie w dniu 11.10.2013r.

Źródła dofinansowania

Brak

Galeria