Zakres

Zakres inwestycji obejmuje budowę ok 159mb sieci wodociągowej wraz z 7 sięgaczami(ok. 44 mb)

Stan realizacji

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 22.10.2013r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 13.12.2013r.

Źródła dofinansowania

Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Galeria