Zakres

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 407,85 mb, 4 zasuwy żeliwne kołnierzowe, 1-go hydrantu nadziemnego DN 80 z zasuwą żeliwną kołnierzową oraz 6 przyłączy wodociągowych.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 06.09.2011 r. Roboty zostały odebrane w dniu 11.10.2011 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria