Zakres

Zakres inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej o długości ok. 326 mb wraz z 17 sięgaczami wodociągowymi o długości 116 mb.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 08.05.2012 r. Roboty zostały odebrane w dniu 15.06.2012 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria