Zakres

Zakres inwestycji obejmuje budowę ok 198 mb. sieci wodociągowej wraz z 12 szt. sięgaczy wodociągowych.

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 22.10.2013r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 13.12.2013r.

Źródła dofinansowania

Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Galeria