Zakres

Zakres inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej o długości ok. 588 m wraz z 5 sięgaczami wodociągowymi o długości ok. 35 m.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 17.05.2012 r. Roboty zostały odebrane w dniu 02.07.2012 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria