Zakres

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 200,5 mb wraz z przyłączami do 9 działek. Zamontowano również 2 hydranty nadziemne z zasuwami żeliwnymi kołnierzowymi.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 28.06.2011 r. Prace zostały odebrane w dniu 01.08.2011 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria