Zakres

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości 1099,35 mb, 1 zasuwy żeliwne kołnierzowe, 2 hydrantów nadziemnych DN 80 z zasuwą żeliwną kołnierzową, 8 przyłączy wodociągowych oraz 2 studnie odpowietrzające.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 03.11.2011 r. Roboty zostały odebrane w dniu 12.12.2011 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria