Zakres

Zakres robót obejmował wykonanie sieci wodociągowej na odcinku 86 mb wraz z 4 kpl. przyłączy, węzłem hydrantowym oraz odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego na powierzchni 800m2.

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 21.10.2014r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 24.11.2014r.

Źródła dofinansowania

Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej