Zakres

Zakres inwestycji obejmuje budowę ok. 236 mb sieci wodociągowej wraz z 9szt. sięgaczy wodociągowych (ok. 12mb).

Stan realizacji

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 22.10.2013r.Roboty odebrano protokolarnie w dniu 13.12.2013r.

Źródła dofinansowania

Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Galeria