Zakres

Zakres inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej ok. 217 mb wraz z 9 sięgaczami wodociągowymi o długości ok 39 mb.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 08.05.2012 r. Roboty zostały odebrane w dniu 15.06.2012 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria