Zakres

Zadanie dotyczy budowy sieci wodociągowej PE90 L = 460 m z terminem wykonania do 17.06.2015 r.

Stan realizacji

W dniu 18.05.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 58.998,04 zł brutto

Źródła dofinansowania

Zadanie dofinansowane w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.