Zakres

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości 545,01 mb, 4 zasuw żeliwnych kołnierzowych, 3 hydrantów nadziemnych DN 80 z zasuwą żeliwną kołnierzową oraz 22 przyłączy wodociągowych.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 03.11.2011 r. Roboty zostały odebrane w dniu 12.12.2011 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria