Zakres

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 2580,7 m wraz z przyłączami do 7 działek. Zamontowano również 8 hydrantów nadziemnych z zasuwą.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 25.07.2011 r. Roboty zostały odebrane w dniu 29.08.2011 r.

Źródła dofinansowania

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Galeria