Zakres

Zakres inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej o długości 447,5 mb oraz wykonanie 2 przyłączy wodociągowych.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 10.05.2012 r. Roboty zostały odebrane w dniu 25.06.2012 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria