Zakres

Zakres inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej o długości ok. 753 m.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 09.08.2012 r. Roboty zostały odebrane w dniu 19.09.2012 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria