Zakres

Zakres inwestycji obejmował montaż tablicy, płotku oraz elementów stalowych siłowni zewnętrznej. W ramach przedmiotowego zadania wykonano nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej oraz wykonano żywopłot.

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 11.09.2014r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 27.10.2014r.

Źródła dofinansowania

Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych strategii Rozwoju

Galeria