Zakres

Zakres inwestycji obejmuje budowę ciągu pieszo jezdnego z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 29.11.2013 r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 30.12.2013r.

Źródła dofinansowania

Brak

Galeria