Zakres

  • Długość przebudowanej drogi 210,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m.
  • ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa AC16W o grubości nie mniejszej niż 4 cm, po zagęszczeniu,
  • ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S -warstwa ścieralna asfaltowa o grubości nie mniejszej niż 3 cm, po zagęszczeniu,
  • pionowy znak drogowy – 1 szt.
  • rów odwadniający – 220 m2
  • pobocza 2 x 1,00 m,
  • termin wykonania do 14.01.2017 r.

Stan realizacji

W dniu 13.12.2016 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 94.689,40 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

rys-165 rys-163 rys-164