Zakres:

 • budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie nieprzepuszczalnej asfaltobetonowej o wym.23mx44m, w opasce szer. 1m z kostki betonowej.
  – wykonania ciągów pieszych o szer. 1,5m i 2m, o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej obrzeżami betonowymi,
  – wykonanie jezdni manewrowej i miejsc postojowych z płyt ażurowych betonowych wibroprasowanych gr. 10cm
  – wykonanie miejsc postojowych 2,5x5m
  – piłkochwyty
  – ogrodzenie
  – wykonanie oświetlenia
 • termin wykonania do 19.07.2019 r.

Stan realizacji

W dniu 26.03.2019 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 899.674,45 zł brutto

Źródła dofinansowania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Galeria