Zakres

Zakres inwestycji obejmował doposażenie placu zabaw o elementy drewniane wyposażenia, elementy siłowni zewnętrznej oraz wykonanie zieleni wraz z nasadzeniem krzewów iglastych.

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 01.09.2014r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 21.09.2014r.

Źródła dofinansowania

Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Galeria