Zakres

Zakres inwestycji obejmował budowę placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej oraz wykonanie trawnika oraz nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej.

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 11.09.2014r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 29.10.2014r.

Źródła dofinansowania

Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014, oś IV LEADER, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Galeria