Zakres

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 344,80 mb, 3 hydrantów nadziemnych oraz 18 sięgaczy wodociągowych.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 10.06.2011 r. Roboty zostały odebrane w dniu 25.07.2011 r.

Źródła dofinansowania

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Galeria