Zakres

Zakres inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej o długości 819 m oraz wykonanie 15 przyłączy wodociągowych.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 16.01.2012 r. Roboty zostały odebrane w dniu 24.05.2012 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria