Zakres

Zakres inwestycji obejmuje budowę zjazdu (45m2) oraz chodnika na długości 90 m , szerokości 1,5 m(135 m2) przy ul. Wiązowej w Dobrzewinie.

Stan realizacji

Umowa z Wykonawca została podpisana w dniu 28.10.2013r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 06.11.2013r.

Źródła dofinansowania

Brak

Galeria