Abstract Image of Business People Walking on the Street

Budżet obywatelski na rok 2018

Procedury dotyczące głosowania dla przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Szemud dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 678/IV/2017 Wójta Gminy Szemud z dnia 14 września 2017 roku w sprawie wyznaczenia punktu do głosowania dla przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Szemud dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018.

1. Konsultacjom społecznym podlegają pozytywnie zweryfikowane zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego.

2. Do realizacji zostaną przeznaczone projekty zadań, które uzyskają największą liczbę głosów.

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego w 2018 r. tj. nie więcej niż 100.000,00 zł.

4. Punkt do glosowania: Urząd Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84 -217 Szemud.

5. Prawo udziału w konsultacjach ma każdy mieszkaniec Gminy, który do 31.08. 2017 r. ukończył 16 lat.

6. Konsultacje będą przeprowadzane w terminie od 2 października do 16 października 2017 r.

7. Głosować można osobiście i tylko jeden raz.

8. Wydanie karty do głosowania następuje po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu na spisie osób uprawnionych do udziału w konsultacjach społecznych.

9. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie jednego zadania z listy pozytywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 698.IV. 2017 str. 1
ZARZĄDZENIE NR 698.IV. 2017 str. 2

Procedury głosowania – Budżet obywatelski 2018
Lista zadań – Budżet obywatelski 2018
Wzór karty do głosowania – Budżet obywatelski 2018

Barbara Rzeszewicz