Wójt Gminy Szemud ogłasza  listę pozytywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych

do budżetu obywatelskiego na 2017 rok.

 

 Lista pozytywnie  zweryfikowanych zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na rok 2017

 

 

Lp. Nazwa zadania Zgłaszający zadanie Koszt (do 50 000 zł. ) Lokalizacja Opis zadania
1. Siłownia zewnętrzna Agnieszka Kunikowska 40 772 zł. Bojano, ul. Wybickiego działka nr 2.209 UP Projekt dotyczy urządzenia na działce nr 2.209 UP przy ulicy Wybickiego w Bojanie siłowni zewnętrznej składającej się z 13 urządzeń na podwójnych i potrójnych stanowiskach do codziennych ćwiczeń o średnim stopniu trudności odpowiednich dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.

Całość terenu ma zostać obsiana trawą oraz maja zostać zamontowane 2 kosze na śmieci, 4 ławki oraz stojak na rowery.

2. Zakup sprzętu dla OSP – „Wyposażenie OSP = Bezpieczeństwo mieszkańców” Krzysztof Grochocki 28 000 zł. Jednostki OSP:

1. Kielno

2. Łebno

3. Częstkowo

4. Przetoczyno

Projekt dotyczy zakupu wyposażenia dla jednostek OSP z  miejscowości Kielno,  Łebno, Częstkowo i Przetoczyno.

Dla  jednostki OSP Kielno – Defibrylator AED.

Dla jednostek OSP Łebno, OSP Częstkowo i OSP Przetoczyno 6 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych (po 2 szt. na jednostkę)

 

 

 

 

 

 

 

3. Doposażenie placu rekreacyjno – sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie Jeleńska Huta Krystian Lindstead 45.000 zł. Jeleńska Huta

ul. Szkolna/ul. Szemudzka

Projekt polega na doposażeniu placu sportowo – rekreacyjnego poprzez wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz poprzez zakup

i montaż:

– zewnętrznego, betonowego stołu do ping- ponga;

– karuzeli „Trzmiel”;

– piłkochwytu oddzielającego boisko od placu zabaw.

 

 

 

 

 

4.

Modernizacja wjazdu do Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie

 

 

 

 

Monika Brzeska 30 000 zł. Łebieńska Huta

ul. Kartuska 25

84-217 Szemud

Projekt polega na rozbiórce dotychczasowego wjazdu do szkoły, wyrównaniu terenu, utwardzeniu podłoża, ułożeniu krawężników oraz kostki brukowej lub innego materiału.

 

5. Budowa altanki

ogrodowej wraz z grillem na podłożu z kostki brukowej, zakup kosza na śmieci

Maria Nowicka ok. 26 500 zł. Głazica, dzialka nr 16/3 Projekt zadania dotyczy budowy altanki ogrodowej wraz z grillem i koszem na śmieci, na podłożu z kostki brukowej nie przekraczającej 35 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Wiata Grillowa w Częstkowie Iwona Białas – Rychlak ok. 45.500 zł. Plac przy remizie OSP

w Czestkowie,

ul. Strażacka 1

84-217 Czestkowo

działka nr 38/1

 

Projekt dotyczy poszerzenia oferty rekreacyjnej sołectwa Częstkowo poprzez stworzenie zadaszonego miejsca grillowego (altany ogrodowej z meblami i grillem) położonego przy remizie OSP w Czestkowie, które będzie dostępne dla wszystkich mieszkańców wsi. Wraz z istniejącym już zaplecze sportowym i placem zabaw stanie się ono centrum rekreacyjno – wypoczynkowym a także miejscem spotkań dla społeczności lokalnej.

W projekcie znajduje się również zakup śmietników oraz drzewek ozdobnych oraz wykonanie fragmentu ogrodzenia

 

 

 

 

 

7. Wykonanie odgrodzenia płyty boiska od kibiców oraz zakup bramek do piłki nożnej, zakup stojaków na rowery i koszy na śmieci

 

 

 

Dorota Miotk 12 663,98 zł. Teren szkoły oraz boiska sportowego w Łebnie przy ul. Szkolnej Zadanie polega na zakupie:

– 2 bramek do piłki nożnej (aluminiowych, przenośnych – Junior);

– jednostronnego stojaka na 6 rowerów;

– 6 szt. koszy na smieci

oraz na wykonaniu odgrodzenia płyty boiska od kibiców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Zakup wiat sportowych LZS BOJANO

Grzegorz Mierzejewski

20 934,60 zł Boisko sportowe w Bojanie przy ul. Warszawskiej Zadanie polega na zakupie:

– 2 szt. 13- osobowych wiat o konstrukcji aluminiowej

z pokryciem litym i zamontowanymi kołami jezdnymi;

– 1 wiaty 3 lub 4 – osobowej o konstrukcji

aluminiowej z pokryciem litym i zamontowanymi kołami jezdnymi.

9. Zakup 23 zestawów komputerowych typu laptop plus drukarka, na potrzeby sołtysów Gminy Szemud Jan Barkowski

 

Sławomir Skiba

50.000 zł. Sołectwa Gminy Szemud Zadanie polega na zakupie 23 zestawów komputerowych typu laptop plus drukarka, na potrzeby sołtysów Gminy Szemud.

 

 

zarządzenie 421 IV 2016

procedury głosowania

lista zadań – budżet obywatelski na rok 2017

wzór karty do głosowania – budżet obywatelski 2017