W dniu 16 października br. zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018. W konsultacjach udział wzięło ponad 1600 mieszkańców Gminy.

W wyniku konsultacji do realizacji w 2018 roku w ramach budżetu obywatelskiego przyjęto dwa zadania:

1. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectw na terenie działania OSP Bojano i rozwój kultury fizycznej jej mieszkańców poprzez zakupu sprzętu do działań przeciwpożarowych, wiat oraz wykonanie projektu placu zabaw”.

2. Szkoła Jeleńska Huta : „Doposażenie pomieszczenia socjalno-dydaktycznego”.

 

Szczegóły dot. złożonych wniosków oraz całość wyników głosowania zamieszczamy w poniższym załączniku.

Zarządzenie
Załącznik do Zarządzenia s.1
Załącznik do Zarządzenia s.2