Konsultacje dotyczące budżetu obywatelskiego na rok 2018 przeprowadzono w dniach 02-16 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Szemud wyznaczonym jako punkt do głosowania na podstawie zarządzenia nr 927/IV/2018 Wójta Gminy Szemud w sprawie wyznaczenia punktu do głosowania dla przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Szemud dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2019.

Wyniki głosowania

Wybrane do realizacji

Protokół z głosowania