Zakończyło się głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2017. W wyniku głosowanie pierwsze miejsce zajął projekt dot. doposażenia  placu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży w Jeleńskiej Hucie.

Szczegóły dot. złożonych wniosków oraz całość wyników głosowania zamieszczamy w poniższym załączniku.

Budżet obywatelski na rok 2017